Compra Llibres en Digital (e-Books)

Editorial Cooking Books
Preus individuals COMPRA Cuina i Cuiners
eBook Cooking Books

Cooking Books ha establert un acord de col·laboració amb les principals Institucions formatives de Cuina i Gastronomia del nostre País per oferir unes condicions d’OFERTA molt avantatjosa per a professionals i alumnes d’Escoles de Cuina.

Amb la compra de l’Obra completa digital (2 volums) obsequiem l’exemplar del llibre “EL PRACTICO” 1.0 (eBook) de l’autor Ramon Rabasó, considerat com “la Bíblia en la Cuina” i que té un capítol dedicat a la seva persona en el volum II, ” Honorant els nostres Mestres cuiners-escriptors” .

Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - 2 Volums ebooks - Edició Digital

Pot descarregar i veure els arxius DEMO de l’obra

Formulari de Comanda Llibres en digital – eBooks

Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya

[wpforms id="2356" title="false" description="false"]

Pagament mitjançant transferència bancària a «la Caixa»

Compte Corrent Nº: 2100 4558 4502 0032 0087
IBAN: ES28 2100 4558 4502 0032 0087

Titular-
PUBLIMAR BARCELONA SPORTS S.L. – COOKING BOOKS