Compra Obra en Paper

Cooking Books i Nova Casa Editorial han establert un acord de col·laboració amb les principals Institucions formatives de Cuina i Gastronomia del nostre País per oferir unes condicions d’OFERTA molt avantatjosa per a professionals i alumnes d’Escoles de Cuina.

Amb la compra de l’Obra completa (3 volums) obsequiem l’exemplar del llibre “EL PRACTICO” de l’autor Ramon Rabasó, considerat com “la Bíblia en la Cuina” i que té un capítol dedicat a la seva persona en el volum II, ” Honorant els nostres Mestres cuiners-escriptors” .

 

La present OFERTA està limitada en nombre a les primeres 100 comandes rebudes

OFERTA ESPECIAL INSTITUCIONS

Fulla de comanda

Ompli tots els camps per cursar correctament la seva comanda.

Fulla de comanda

Ompli tots els camps per cursar correctament la seva comanda.

Pagament mitjançant transferència bancària a “la Caixa”

Compte Corrent Nº: 2100 4558 4001 0043 1219
IBAN: ES37 2100 4558 4001 0043 1219
Titular- Enrique Sallarés