l’Obra

Davantals de l’editor

Presentació de l’Obra per part de l’Editor DIGITAL Cooking Books.

Davantal de l’editor – I

 

Davantal de l’editor – II

Fer clic en Títol per veure la presentació

Dedicatòries

“Qui desconeix la història de la seva professió, per habilitats que tingui no pasa de la seva fase infantil”
(Carles Muñoz Espinal)

Dedicatòries de l’Autor en cada volum

NOTA:

Cal especificar al lector, que l’obra digital ha estat editada en dos volums i en quatre colors. L’edició en paper, consta de tres volums en blanc i negre.

Les pàgines de mostra pertanyen totes a l’edició en digital.