Volum I – “Èpoques pretèrites”

Autor: Josep Garcia i Fortuny
Suport: Paper
Llengua: Català
Pàgines: 272
ISBN: 978-84-16281-11-4
Data de publicació: Gener 2015
Color: B/N
Pes:  0’560 kg.
Dimensions:  29.7 x 1.60 x 21 cm

Sinopsis:

Poques vegades ens adonem, quan ens asseiem a taula, que darrere les elaboracions presents en ella hi ha mil històries. Tant les dels productes que consumim com les de les persones que els preparen de forma convenient. En aquest llibre hem volgut donar una importància més gran a les segones.

A través de la documentació més exhaustiva que s’ha pogut aconseguir, s’ha intentat d’esbossar la trajectòria d’aquells que han servit la societat tot manipulant els aliments que tenien al seu abast. I això inclou des dels camperols més humils, passant pels servidors de l’Església i de les classes benestants, fins als moderns caps de cuina que han assolit un lloc de privilegi en els cercles mediàtics contemporanis.

Index del Volum I «Èpoques pretèrites»

Descarregar DEMO del volum I  «Èpoques pretèrites» en format digital eBook

NOTA:

Cal especificar al lector, que l’obra digital ha estat editada en dos volums i en quatre colors. L’edició en paper, consta de tres volums en blanc i negre.

Les pàgines de mostra pertanyen totes  a l’edició en digital.