Dedicatòries

Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - Volum I - “Èpoques pretèrites”
Dedicatòries Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - Volum I - “Èpoques pretèrites”
Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - Volum II - “Honorant els Mestres cuiners-escriptors”
Dedicatòries Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - Volum II - “Honorant els Mestres cuiners-escriptors”
Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - “1885-2008: Anys d’unions i desunions”
Dedicatòries Cuina i Cuiners a la Corona d’Aragó i Catalunya - Volum III - “1885-2008: Anys d’unions i desunions”