Volum II – «Honorant els nostres Mestres cuiners-escriptors»

Autor: Josep Garcia i Fortuny
Suport: Paper
Llengua: Català
Pàgines: 124
ISBN: 978-84-16281-39-8
Data de publicació: Septembre 2015
Color: B/N
Pes:  0’379 kg.
Dimensions:  29.7 x 1.60 x 21 cm

Sinopsis:

En aquest volum II ens hem centrat en vuit Mestres de cuina que ens han precedit i que, a banda de les seves grans habilitats i coneixements culinaris, ens han deixat testimoni de la seva sapiència en escrits i llibres. D’algun d’ells fins a dia d’avui mai se n’havia fet cap mena de divulgació, ni de la seva obra ni de la seva personalitat. És a dir, eren uns perfectes desconeguts, no tan sols pel públic en general sinó també pels professionals de la restauració pública i l’hoteleria.

Podem copsar els Mestres Teodoro Bardají Mas, Ignasi Domènech Puigcercós, Sebastià Damunt Nincles, Ramón Rabaso Figuerola, Josep Rondissoni Battu, Joaquim Sans Miralles Antonio Santacreu Pociello i Joan Vila Gelpí. Cada un d’ells té de per sí una trajectòria pròpia i indestriable. En el decurs de la lectura hom podrà descobrir dades que son prou interessants –moltes d’inèdites–, i que s’han pogut documentar gràcies a la informació esparsa que hi ha i que l’autor ha procurat. Amb aquesta informació l’autor contribueix a enaltir els professionals esmentats.

 

Index del Volum I «Èpoques pretèrites»

NOTA:

Cal especificar al lector, que l’obra digital ha estat editada en dos volums i en quatre colors. L’edició en paper, consta de tres volums en blanc i negre .

El volum II en digital és un compendi que inclou els volums II i III en paper.

Les pàgines de mostra pertanyen totes  a l’edició en digital.

Descarregar DEMO del volum II  «Èls Tempes recents» en format digital eBook

HONORANT ELS NOSTRES MESTRES CUINERS-ESCRIPTORS

  • – Teodoro Bardají.
  • – Sebastià Damunt Nincles.
  • – Ignasi Domènech i Puigcercós.
  • – Ramon Rabasó Figuerola.
  • – Josep Rondissoni Battu.
  • – Joaquim Sans Miralles.
  • – Antonio Santacreu Pociello.
  • – Joan Vila i Gelpí.

Teodoro Bardají

Sebastià Damunt

Ignasi domènech

Ramon Rabasó

Josep Rondissoni

Joaquim Sans

Antoni Santacreu

Joan Vila i Gelpí